КС Pro Персонал Лабораторія НД Завантажити Прайс Підтримка Контакти  
 
     

Програмний модуль «Браво-НД» (нормативні документи)


Програмний модуль «Браво-НД» (нормативні документи) це професійне програмне забезпечення, що забезпечує функції обліку і управління нормативними документами підприємства, та підтримання їх в актуалізованому стані за рахунок регулярних оновлень системи на основі інформаційних покажчиків стандартів (ІПС).
Модуль може використовуватись окремо або у складі програмного комплексу LІMS «Браво-Лабораторія»
Програмний модуль «Браво-НД» забезпечує наступні функції при роботі з документами:

 • Зручний облік нормативних документів, що актуалізовані та використовуються на підприємстві;
 • Відстеження переміщенням документу по підрозділах та співробітниках;
 • Контроль перевірки чинності документу, наявності змін та доповнень;
 • Функції прикріплення, зберігання та перегляду повнотекстових електронних версій документів, що актуалізовані на підприємстві.
 • Зручний пошук національних стандартів по кодах класифікатору, позначенні, назві чи окремих словах в назві, нормативному документу, що замінено і ін.;
 • Встановлення чинності національних стандартів та наявності змін та доповнень до них;
 • Можливість щомісячного оновлення каталогу (оновлення формується на основі інформаційного покажчику стандартів, що видається ДП "УкрНДНЦ")
 • тощо.

Модуль "Кадри"

За останнє десятиріччя складність завдання керування кадрами у великих, а особливо багатопрофільних підприємствах і організаціях значно зросла. У першу чергу це пов'язано з тим, що кадри є найважливішим ресурсом для забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства. Ефективність керування персоналом забезпечує ефективність діяльності самого підприємства й тому якісне керування персоналом є важливою конкурентною перевагою.

Керування персоналом на середніх і великих підприємствах пов'язано з необхідністю оперативної підготовки різноманітних звітів, які створюються для внутрішнього використання, так і направляються в податкові, пенсійні та інші органи. При всьому цьому, керування кадрами повинно забезпечувати дотримання КЗпП й підтримувати значний по обсягу документообіг, пов'язаний з великою кількістю наказів, які повинні готовити кадрові служби. Ефективне керування персоналом неможливо без обліку специфіки діяльності підприємства, що висуває високі вимоги до повноти і якості настроювання програми керування персоналом під різну специфіку підприємства

Багаторічний досвід роботи нашого колективу з різними великими підприємствами дозволив створити й відшліфувати кадровий модуль, який забезпечує якісне рішення різноманітних кадрових завдань, що стоять перед кадровими службами.

Кадрові функції програми:

 • Ведення особистих карток (досьє) співробітника, у яких утримується вся інформація про співробітника, розподілена по розділах. Структура картки настроюється по розсуду користувача.
 • Ведення історії призначень, переміщень, відпусток, відряджень і лікарняних аркушів співробітників.
 • Зберігання фотографічних зображень співробітників в електронній картці П-2.
 • Зберігання інформації про звільнених співробітників і ліквідовані підрозділи необмежено довго.
 • Ведення інформації про підрозділи, створення структури підрозділів необмеженої вкладеності.
 • Ведення штатного розкладу підрозділу з підтримкою сумісників і суміщення зі зберіганням історії ШР. Можливість групування штатних позицій, можливість ведення двох ШР, побудова звітів про рух персоналу та інше.
 • Автоматичний розрахунок необхідних параметрів у картках співробітника й підрозділу (вік, всі види стажу, поточне місце роботи, чисельність підрозділу та інше).
 • Формування прогнозів по співробітниках: оформлення пенсії (у тому числі й пільгової), зняття з військового обліку за віком, досягнення певного віку та інше.
 • Планування росту кар'єри й підтримка кандидатур.
 • Оформлення, зберігання та друк кадрових документів у формі, прийнятої на підприємстві, а також відповідно до уніфікованих форм друк первинної облікової документації по обліку кадрів відповідно до нормативних актів про ведення кадрової документації на підприємстві.
 • За допомогою наказів проводяться наступні кадрові операції: для співробітників - прийом на роботу, переміщення, звільнення, зміна ПІБ, відрядження, надання відпустки й нарахування оплати праці; для підрозділів - створення, перепідпорядкування й ліквідація.
 • Проведення інших кадрових операцій, які не відображаються у наказах.
 • Друк документів відповідно до нормативів (П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10, TD) і в довільній формі. Можливість коректування документа перед друком.
 • Формування звітів, у тому числі й складних, на підставі інформації про співробітника з Особової картки П-2 з урахуванням всіх змін на поточну дату, а також на будь-яку дату, задану користувачем.
 • Формування звітів по підрозділах на підставі інформації про підрозділи, з урахуванням всіх змін на поточну дату, а також на будь-яку дату, задану користувачем.
 • Формування звітів на підставі інформації, яка зберігається у документах, як у поточних, так і в архівних. Всі звіти формуються у вигляді таблиць, з можливістю наступного редагування та друку. Можливість експорту в Excel.
 • Побудова діаграм, що візуально відображають різні статистичні показники (розподіл співробітників за віком і підрозділами, прийом і звільнення співробітників по роках та інше.)
 • Автоматичний друк довідок з місця роботи для працюючих і звільнених співробітників.

Модуль "Документообіг"

 • Ведення карток документів, у яких утримується вся інформація про документ, розподілена по розділах. Структура картки настроюється під вимоги користувача;
 • Реєстрація документів;
 • Контроль виконання документів;
 • Відстеження інформації, як по внутрішньому, так і по зовнішньому розсиланню документів;
 • Надання фотографій та інформації про документ без звернення до паперового архіву;
 • Можливість сканування необмеженої кількості сторінок документів. Сканування документів може здійснюватися в автоматичному й ручному режимах;
 • Побудова HTML бази відсканованих документів, яка може бути використана окремо від системи. Перегляд бази може здійснюватися в будь-якому HTML браузері. При необхідності можливе розміщення бази в мережі Іnternet та Іntranet;
 • Відстеження інформації про знищення документів;
 • Оформлення, зберігання та друк облікових карток документів у формі, прийнятої на підприємстві. Можливість корегування картки перед друком;

Загальні можливості системи:

 • Опис об'єктів будь-якої складності та з будь-яким ступенем деталізації. При цьому в межі, кожний об'єкт може мати унікальний, властивий тільки йому, опис. У системі реалізований простий механізм розширення описових можливостей.
 • Побудова складних запитів, які дозволяють виявити будь-яку інформацію з опису об'єктів. Запит формулюється тільки в термінах задачі, з можливістю використання узагальнення і логічних операцій. Побудова запиту не вимагає спеціальних знань, і він може бути сформульований користувачем з будь-яким рівнем підготовки.
 • Якісно кращий та зручніший вибір об'єктів за рахунок використання системи "Журналів"
 • Ведення довідників системи з можливістю створення нових груп, створення значень, що належать водночас декільком групам, перенесення значень між групами, 2-х етапне вилучення значень, що забезпечує логічну цілісність бази.
 • Просте розширення або заміна прикладної логіки програми.
 • Широке використання шаблонів для реалізації типових дій.
 • Побудова звітних форм за допомогою текстового процесору MS Word з використанням всіх наявних засобів редагування, а також експорт підсумкових результатів в електронну таблицю MS Excel.
 • Формування звітів на основі інформації, що міститься у документах, як в поточних, так і в архівних. Всі звіти формуються у вигляді таблиць, з можливістю їхнього наступного редагування та друку. Можливість експорту в Excel.
 • Можливість перегляду у режимі "як є" звітів будь-якої ширини та їх друк.
 • Формування типових документів та документів довільного змісту, як з використанням засобів автоматизації, так і "ручного" редагування.
 • Зберігання документів по періодам.
 • Пошук по змісту документа та атрибутам, пошук зв'язаних документів.
 • Створення архіву документів і зберігання документів в архіві необмежено довго.
 • Доступ до архівних документів.
 • Створення архівних копій системи. Можливість автоматичного збереження інформації у системі, а також можливість відновлення інформації з архіву у разі необхідності
 • Можливість обміну даними з іншими інформаційними системами, незалежно від формату даних, який використовується у них.
 • Шифрування всієї інформації, яка зберігається у системі.
 • Розмежування та обмеження доступу користувачів до різних об'єктів та функцій інформаційної системи.
 • Використання технології клієнт-сервер.
 • Наявність механізму "перевірки" та "реставрації" моделі, які забезпечують відновлення інформації після перебоїв у системі.

"Унікальні" функції, доступні тільки у цій системі:

 • Можливість побудови довільних описів для будь-якого об'єкту. Будь-який об'єкт (наприклад: "Нормативний документ", "Співробітник", тощо) може містити тільки властивий йому опис.
 • Простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який реалізує концепцію "електронної картки", що дозволяє одночасно працювати з декількома картками в системі. Структура й принципи роботи з "електронною карткою" є нашим "ноу-хау", це надає системі можливість автоматично підлаштовувати спосіб відображення інформації залежно від змісту картки.
 • Самодіагностика об'єктів. Об'єкти системи самі виконують свою діагностику, на відповідність вимогам, які задаються користувачем
 • Віддалене розширення функціональності - можливість "замовляти" нові параметри, закладки, звіти, документи і т. і. Складність і структура елементів, які мають бути свторені, не обмежена.
 • Унікальний механізм запитів дозволяє самому користувачу витягти будь-яку інформацію, наявну у системі. При цьому користувачу не важливо, як і де ця інформація зберігається у системі, усі запити він формулює тільки у термінах своєї задачі.
 • Можливість використання узагальнення, як при побудові запитів, так і при описі, що дозволяє оперувати класами суттєвості (не вимагається перерахування всіх елементів, вхідних у клас.)
© 2013 Bravosoft